PROMIENIOWANIE UV-C

Wiedza i doświadczenie

CZYM JEST ŚWIATŁO UV-C?

Bakteriobójcze promieniowanie ultrafioletowe (UVGI) jest częścią naturalnie występującego promieniowania ultrafioletowego pochodzącego z energii słonecznej. Jest całkowicie pochłaniane przez warstwę ozonową i nie dociera do powierzchni Ziemi. Aktualne możliwości emitowania UVGI pochodzą wyłącznie ze sztucznych źródeł światła. Spośród wszystkich typów promieniowania, UV-C (mieszczące się w przedziale pasma od 200 do 280nm) wykazuje najsilniejsze właściwości oddziaływania na materiały biologiczne. Pozwala to na skuteczne wykorzystanie UVGI do celów dezynfekcji i dekontaminacji powietrza oraz powierzchni zapobiegając rozprzestrzenianiu się szkodliwych czynników zakaźnych.

Spectrum UV light

JAK UV-C DEZAKTYWUJE PATOGENY?

Maksymalne właściwości absorpcji UV przez związki biologiczne, w tym kwasy nukleinowe: DNA i RNA znajdują się w zakresie promieniowania UV-C. Wysokoenergetyczne cząstki UV-C z łatwością przenikają przez ścianę komórkową mikroorganizmów uszkadzając struktury komórkowe, tym samym dezaktywując je i uniemożliwiając dalsze namnażanie. Skuteczność bakteriobójcza promieniowania UV-C jest różna dla poszczególnych gatunków organizmów oraz zależna od zakresu długości fali. Wskazuje się długość fali 253,7nm jako wykazującej najsilniejsze właściwości bakteriobójcze, korespondujące z największym zakresem absorpcji UV przez bakterie, który wynosi 260-265nm.

Cytotoksyczne właściwości UV-C są wykorzystywane do sterylizacji w szpitalach, odgrzybiania oraz uzdatniania wody pitnej.

DNA molecules

  • UV-C (253,7 nm) przenika przez ścianę komórkową mikroorganizmu
  • Fotony wysokoenergetyczne UV-C są absorbowane przez białka komórkowe DNA / RNA
  • UV-C uszkadza strukturę białka, powodując zaburzenia metaboliczne
  • DNA / RNA jest strukturalnie zmieniony, więc organizmy nie mogą się replikować
  • Organizmy z uszkodzonym RNA / DNA nie są w stanie metabolizować się i replikować, nie mogą powodować chorób ani uszkodzeń innych organizmów

Światło UV-C dezaktywuje wirusy, grzyby i bakterie

 

Lista bakterii, wirusów i grzybów pochodząca z badań dr W. Kowalskiego nad skutecznością UV-C w dezaktywacji patogenów.

Bakterie

• Acinetobacter baumannii
• B. atrophaeus (B. globigii)
• Bacillus anthracis spores
• Bacillus subtilis
• Burkholderia cepacia
• Corynebacterium diphtheriae
• Escherichia coli
• Francisella tularensis
• Haemophilus influenzae
• Halobacterium sp. NRC-1
• Legionella dumoffi
• Legionella bozemanii
• Listeria monocytogenes
• Micrococcus candidus
• Mycobacterium bovis BCG
• Mycoplasma arthritidis
• Neisseria catarrhalis
• Proteus vulgaris
• Pseudomonas aeruginosa
• Salmonella enteritidis
• Sarcina lutea
• Shigella paradysenteriae
• Staphylococcus albus
• Streptococcus agalactiae

Wirusy

• Adenovirus
• Bacteriophage MS2
• Coliphage X-174
• Coronavirus
• Coronavirus (SARS)
• Coxsackievirus
• Human Cytomegalovirus
• Influenza A virus
• Newcastle Disease Virus
• phage phi 6
• Poliovirus
• Poliovirus type 1
• Rauscher Murine Leukemia v.
• Rous Sarcoma virus (RSV)
• Sindbis virus
• S. aureus phage
• S. aureus phage
• Vaccinia virus

Grzyby i inne mikroorganizmy

• Acanthameoba castellani
• Aspergillus amstelodami
• Aspergillus flavus
• Aspergillus fumigatus
• Blastomyces dermatitidis
• Botrytis cinerea
• Candida albicans
• Cladosporium herbarum
• C. sphaerospermum
• Cladosporium wernecki
• Cryptococcus neoformans
• Curvularia lunata
• Fusarium spp.
• Histoplasma capsulatum
• Monilinia fructigena
• Mucor mucedo
• Mucor spp.
• Penicillium chrysogenum
• Penicillium spp.
• Rhizopus nigricans
• Rhodotorula spp.
• Scopulariopsis brevicaulis
• Sporotrichum schenkii
• Torula bergeri
Kowalski, W.,
Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook,
UVGI for Air and Surface Disinfection,
wyd. Springer, Berlin, 2009

JAK SPRAWDZIĆ SKUTECZNOŚĆ UV-C?

Łatwe w zastosowaniu narzędzie pomiaru zapewnia informację w czasie rzeczywistym o przeprowadzonej dezynfekcji. Dostarczenie odpowiedniej dawki promieniowania UV-C jest określone poprzez kolor światłoczułego materiału znajdującego się na powierzchni kart dozymetrycznych. Wraz z rosnącym czasem ekspozycji rośnie ilość promieniowania UV-C. Dostępność metody weryfikacji jest niezwykle istotna dla całości procesu.

Dozymetr

Kolor żółty – oznacza gotowość karty dozymetrycznej do przyjęcie promieniowania UV

Dozymetr 25

Kolor pomarańczowy – oznacza otrzymanie dawki promieniowania UV-C w przedziale 25  – 50 mJ/cm2

Dozymetr 25

Kolor różowy – oznacza przyjęcie dawki promieniowania UV-C w wysokości co najmniej 100 mJ/cm2

Promieniowanie UV-C w badaniach międzynarodowych

01. Podręcznik ultrafioletowego napromieniowania bakteriobójczego

Kowalski, W., Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook, UVGI for Air and Surface Disinfection, wyd. Springer, Berlin, 2009

02. Signify oraz Boston University potwierdzają skuteczność źródeł światła UV-C firmy Signify
w inaktywacji wirusa wywołującego COVID-19

Signify and Boston University validate effectiveness of Signify’s UV-C light sources on inactivating the virus that causes COVID-19, 2020

03. Informacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Ultrafioletowego na temat dezynfekcji UV
w aspekcie COVID-19

International Ultraviolet Association (IUVA) UV disinfection for COVID-19, 2020

04. Redukcja MRSA i C.diff o 3 poziomy potwierdzona wskaźnikami wrażliwymi na promieniowanie UV-C – Uniwersytet Case’a i Western Reserve w Cleveland

With exposure, the patented UV-sensitive material change from yellow to orange to pink, which can be correlated to a 3-log reduction of MRSA and C.diff – Case Western Reserve University, Cleveland

05. Dawka UV-C wymagana do osiągnięcia przyrostowej redukcji logarytmicznej bakterii, pierwotniaków, wirusów i alg.

Fluence (UV dose) Required to Achieve Incremental Log Reduction of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae.

06. Praktyki sterylizacji – wytyczne dotyczące dezynfekcji i sterylizacji w placówkach opieki zdrowotnej – Europejskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom

Sterilizing Practices – Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008)

07. Porównanie światła UV-C i chemicznej dezynfekcji powierzchni w szpitalnych jednostkach izolacyjnych – Uniwersytet Cambridge

Comparison of UV-C Light and Chemicals for Disinfection of Surfaces in Hospital Isolation Units – Cambridge University