BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

OCTA UV-SYSTEM

Czystość mikrobiologiczna to kluczowy warunek bezpieczeństwa placówek medycznych. Skuteczna dekontaminacja pomieszczeń ogranicza transmisję drobnoustrojów zmniejszając tym samym ryzyko infekcji oraz zakażeń szpitalnych.

Zastosowanie metody dekontaminacji UV-C przerywa łańcuch epidemiczny uniemożliwiając przetrwanie patogenów na powierzchniach oraz w powietrzu.

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO - SPOŻYWCZEGO IM. PROF. W. DĄBROWSKIEGO

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego składa się z 12 wydziałów wyposażonych w nowoczesne laboratoria i wykorzystujących ponad 600 akredytowanych metod badawczych. Głównym zadaniem Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w zakresie biotechnologii rolno-spożywczej, bezpiecznej produkcji i przechowywania żywności, wspieranie przemysłu rolno-spożywczego oraz prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości życia ludzi

Nazwa patogenu

Pow. pom.

Typ powierzchni

Czas

Stopień redukcji

Staphylococcus aureus40m²

Płytka kontrolna 1

10 min

100%

Escherichia coli

40m²

Płytka kontrolna 2

10 min

100%

Listeria monocytogenes


40m²

Płytka kontrolna 3

10 min

100%

Enterococcus faecalis


40m²

Płytka kontrolna 4

10 min

100%

Aspergillus brasiliensis (A. niger)

40m²

Płytka kontrolna 5

10 min

100%

Metodologia badań

Celem badania było określenie skuteczności bójczej robota OCTA UV-System w odniesieniu do drobnoustrojów: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Listeria monocytogenes ATCC 13932, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Aspergillus brasiliensis (A. niger) ATCC 16404.

Badania przeprowadzono zgodnie z metodyką własną.

Przygotowano zawiesinę szczepów testowych o gęstości 1 w skali McFarlanda, a następnie sporządzono szereg dziesięciokrotnych rozcieńczeń. Zawiesinę o objętości 1 ml pobierano z odpowiedniego rozcieńczenia i rozprowadzano na płytkach o średnicy 140 mm z podłożem agarowym (PCA, YGC), aby uzyskać wzrost od 900 jtk do 1100 jtk (jednostek tworzących kolonie). Płytki kontrolne (nie poddawane działaniu urządzenia) umieszczano w cieplarce w odpowiedniej dla drobnoustroju temperaturze (37°C, 25°C) i inkubowano w czasie do 48 godzin (bakterie) oraz do 5 dni (pleśnie). Robot OCTA UV-System składający się z trzech urządzeń został rozmieszczony w pomieszczeniu według ustalonego schematu. Otwarte płytki umieszczano na różnych poziomach i wysokościach. W badaniu uwzględniono trzy wysokości: poziom podłogi, odległość od podłogi wynosząca 1,5 m i 2,5 m oraz dwie odległości liczone od najbliższego urządzenia: 1 m do 2,5 m.

Płytki umiejscowione w pomieszczeniu naświetlano urządzeniami przez 8 minut. Następnie płytki zamykano i inkubowano w cieplarce w odpowiedniej dla drobnoustroju temperaturze (37°C, 25°C) przez określony czas (do 48 godzin bakterie oraz do 5 dni pleśnie). Po czasie inkubacji zliczono wyrosłe kolonie na płytkach kontrolnych i badanych. Badanie przeprowadzono trzykrotnie dla każdego organizmu, a następnie obliczono procentowy spadek liczby drobnoustrojów według określonego wzoru.

OŚRODEK NAUKOWY LABORATORIUM

Nowoczesny szpital XXI wieku to sprawne i twórcze połączenie dwóch podstaw: ludzi i technologii. Należący do Grupy NEO HOSPITAL Szpital na Klinach łączy najwybitniejszych w swoich specjalizacjach lekarzy z ultranowoczesnym, sprzętem budując jeden z najbardziej efektywnych i przyjaznych pacjentowi ośrodków medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Metodologia badań

Toggle content goes here, click edit button to change this text. Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Patogeny

OŚRODEK NAUKOWY LABORATORIUM

What still bothers your not contacting us? Get in touch now to experience the best ever WordPress theme and to have our skillful staffs help you handle with all problems you hit. Hurry! We await you.

Nazwa patogenu
Odległość od źródła promieniowania
Skuteczność dezynfekcji
Enterococcus faecium
ESKAPE
1.5 m
99,99 %
Enterococcus faecium
ESKAPE
1.5 m
99,99 %
Enterococcus faecium
ESKAPE
1.5 m
99,99 %
Enterococcus faecium
ESKAPE
1.5 m
99,99 %

Metodologia badań

Toggle content goes here, click edit button to change this text. Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.Toggle content goes here, click edit button to change this text.